THÔNG TIN SẢN PHẨM

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Gạo Bắc Hương - GBH10

Gạo Bắc Hương - GBH10

100.000 ₫/túi

Gạo Hương Sa - HSX10

Gạo Hương Sa - HSX10

190.000 ₫/túi

Gạo ST25 - S2505

Gạo ST25 - S2505

160.000 ₫/túi

Gạo Cỏ Thơm Special - CTS10

Gạo Cỏ Thơm Special - CTS10

215.000 ₫/túi