THÔNG TIN SẢN PHẨM

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Nếp Nương Lào - NNL01

Nếp Nương Lào - NNL01

38.000 ₫/túi Thêm ngay

Nếp Cái Hoa Vàng - CHV01

Nếp Cái Hoa Vàng - CHV01

35.000 ₫/túi Thêm ngay

Nếp Thái BaBe - NBB01

Nếp Thái BaBe - NBB01

35.000 ₫/Kg Thêm ngay

Nếp Cỏ Thơm - NTD01

Nếp Cỏ Thơm - NTD01

32.000 ₫/Kg Thêm ngay