THÔNG TIN SẢN PHẨM

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Gạo Hương Sa - HSX10

Gạo Hương Sa - HSX10

230.000 ₫/túi Thêm ngay

Gạo Cỏ Thơm Special - CTS10

Gạo Cỏ Thơm Special - CTS10

240.000 ₫/túi Thêm ngay

Gạo Lứt Tím ST - LST01

Gạo Lứt Tím ST - LST01

51.000 ₫/túi Thêm ngay

Gạo 64V25 - 64V25

Gạo 64V25 - 64V25

480.000 ₫/túi Thêm ngay