THÔNG TIN SẢN PHẨM

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Gạo Cỏ Thơm - CTX25

Gạo Cỏ Thơm - CTX25

15.000 ₫/Kg Thêm ngay

Gạo Lứt Tím ST - LST01

Gạo Lứt Tím ST - LST01

45.000 ₫/Kg Thêm ngay

Gạo Dẻo 64 - 64V25

Gạo Dẻo 64 - 64V25

15.000 ₫/Kg Thêm ngay