THÔNG TIN SẢN PHẨM

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Nếp Cỏ Thơm (Hồng)

Nếp Cỏ Thơm (Hồng)

27,000 ₫/Kg Thêm ngay

Nếp Cỏ Thơm (Vàng)

Nếp Cỏ Thơm (Vàng)

22,000 ₫/Kg Thêm ngay