THÔNG TIN SẢN PHẨM

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Nếp Cỏ Thơm - NCT50X

Nếp Cỏ Thơm - NCT50X

19.000 ₫/Kg Thêm ngay

Nếp Cỏ Thơm - NCT01D

Nếp Cỏ Thơm - NCT01D

29.000 ₫/Kg Thêm ngay

Nếp Cỏ Thơm - NCT01V

Nếp Cỏ Thơm - NCT01V

22.000 ₫/Kg Thêm ngay